Reklamace

Reklamační formulář ke stažení zde.

Všechny ceny v internetovém obchodě www.laskakocici.cz  jsou konečné včetně DPH.

 1. A) Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  Veškeré objednávky podané prostřednictvím laskakocici.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny ,kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním mailem na zadaný mail. Ceny a Slevy - Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
  Storno objednávky - Objednávku můžete stornovat emailem či telefonicky, pouze do doby, než je objednávka odeslána. Daňový doklad je součástí zásilky a zároveň slouží jako záruční list

        B) Reklamace a záruka zboží

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením

Jakost a množství

 1. C) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má požadované vlastnosti, které dodavatel popisuje, v reklamě uvádí, které jsou obvyklé u dodávaného zboží a odpovídají požadavkům právních předpisů. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
  Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku. Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, stačí v této lhůtě oznámit dodavateli, že od smlouvy odstupuje. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy zákazník odešle do tří dnů od odstoupeni na adresu dodavatele. Zboží nesmí být užívané, poškozené, nebo jinak snížena jeho hodnota. V opačných případech může dodavatel po spotřebiteli nárokovat náhradu nákladů skutečně vynaložených ve spojení s vrácením zboží. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

  E. Ochrana osobních údajů
  Provozovatel internetového obchodu www.laskakocici.cz se zavazuje, že nikdy neposkytne vaše osobní údaje třetí straně. Potřebné údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, telefon). Zpracování důvěrných dat probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů.

  F. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. V případě změny obchodních podmínek získáte původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy žádostí zaslanou na mail : doplnit
  Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2021. Prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli bez předchozího upozornění změnit.

  DOPRAVA

Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený u Komerční banky.
Po obdržení platby odesíláme zboží s tím, že Vám sdělíme termín, kdy zásilka dorazí.  Je důležité uvést správný variabilní symbol, abychom platbu přiřadili k Vaší objednávce.


Zboží skladem je expedováno nejpozději do 72 hodin od přijetí objednávky!